MENU

BERKAITAN ADUAN AWAM

Adakah cara lain yang boleh dilakukan untuk menyemak aduan selain daripada menerusi SPANS?

Sekiranya perlu orang ramai boleh berhubung terus dengan pegawai aduan awam MDT untuk mengetahui status terkini aduan yang dibuat.

Bolehkah status aduan itu dihantar melalui email?

Ya. Pengadu boleh mendapat kedudukan status perlaksanaan aduan mereka menerusi e-mel sekiranya butiran e-mel didaftar semasa pendaftaran aduan asal di Sistem SISPA.

Bagaimana caranya menyemak status aduan?

Orang ramai yang telah mendaftar aduan mereka menerusi Sistem SISPA boleh menyemak atau mengetahui kedudukan status perlaksanaan secara dalam talian dengan memasukkan nombor rujukan aduan bersama butiran sokongan kedua seperti no. Kad Pengenalan, nombor telefon atau alamat e-mel. Butiran sokongan kedua hendaklah didaftarkan semasa pendaftaran aduan asal.

Bagaimanakah aduan boleh dibuat kepada pihak Majlis Daerah Tampin?

Aduan awam boleh dibuat kepada MDT dengan cara-cara berikut :- Melalui Sistem SISPA untuk aduan secara online di laman web MDT. Melalui surat, telefon atau fax terus kepada bahagian aduan awam MDT. Datang terus ke unit aduan awam MDT

 

BERKAITAN LESEN PERNIAGAAN

Bilakah lesen perniagaan perlu diperbaharui?

Lesen perniagaan perlu diperbaharui dari 1 November hingga 31 Disember setiap tahun untuk tempoh setahun berikutnya.

Bagaimanakah untuk memohon lesen perniagaan yang baru?

Sila dapatkan borang permohonan lesen perniagaan di kaunter lesen MDT dengan harga RM2.00. Lengkapkan borang tersebut dan pulangkan semula ke kaunter ini bersama-sama maklumat lain yang diperlukan untuk proses seterusnya.