MENU

 

 

IKLAN JAWATAN KOSONG

 

 

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia (Keutaman diberikan kepada anak-anak kelahiran Negeri Sembilan) yang berumur tidak kurang daripada 18 tahun untuk mengisi kekosongan jawatan seperti berikut :

  •  

BIL

NAMA JAWATAN

GRED JAWATAN

TARAF JAWATAN

KEKOSONGAN

JADUAL GAJI

MINIMUM

MAKSIMUM

1.

Penolong Pegawai Penilaian

 

W29

Tetap

1

RM1,498.00

RM5,678.00

2.

Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi)

 

N19

Contract Of Service

1

RM1,352.00

RM4,003.00

3.

Pembantu Penguatkuasa

KP19

Tetap

1

 

 

RM1,360.00

RM4,052.00

4.

Pembantu Operasi

N11

Tetap

2

 

RM1,216.00

RM2,983.00

5.

Pemandu Kenderaan

H11

Tetap / Contract Of Service

 

2

RM1,218.00

RM2,939.00

6.

Pembantu Awam

H11

Contract Of Service

 

1

RM1,218.00

RM2,939.00

 

  • Jadual gajidi atas tidak termasuk Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA), Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) dan Bantuan Sara Hidup (BSH).

 

 

 

 

 

 

B.        SYARAT LANTIKAN

1.

Jawatan dan Gred

:

PENOLONG PEGAWAI PENILAIAN

GRED W29

 

 

1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :

 

 

 

(a)

warganegara Malaysia

 

 

 

(b)

berumur tidak kurang 18 tahun hingga 40 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

 

 

 

(c)

(i)

Sijil Pengurusan Harta Tanah yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

 

(Gaji permulaan ialah pada Gred W29 : RM1,510.92); atau

 

 

 

 

(ii)

Sijil Penilaian Harta Tanah yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

 

(Gaji permulaan ialah pada Gred W29 : RM1,510.92); atau

 

 

 

 

(iii)

Diploma dalam bidang pengurusan harta tanah atau pengurusan harta benda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

 

(Gaji permulaan ialah pada Gred W29 : RM1,851.28); dan

 

 

2.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ SIjil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

 

3.

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Penilaian adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Penilaian Gred W29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan;

 

 

 

(a)

(i)

mempunyai kelayakan di perenggan 1(b), (c); atau

 

 

 

 

(ii)

Lulus Peperiksaan Khas

 

 

4.

Berpengalaman sekurang-kurangnya dua (2) tahun dalam bidang pengurusan dan penilaian harta tanah.

 

 

5.

Keutamaan kepada yang pernah bertugas di Pihak Berkuasa Tempatan.

 

 

2.

Jawatan dan Gred

:

PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/ OPERASI) GRED N19

 

 

1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :

 

 

 

(a)

warganegara Malaysia

 

 

 

(b)

berumur tidak kurang 18 tahun hingga 35 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

 

 

 

(c)

(i)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

(Gaji permulaan ialah pada Gred N19 : RM1,352.00); atau

 

 

 

 

(ii)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

 

(Gaji permulaan ialah pada Gred N19 : RM1,408.40); atau

 

 

 

 

(iii)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

 

(Gaji permulaan ialah pada Gred N19 : RM1,464.80).

 

 

2.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ SIjil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

 

3.

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Bentara Parlimen, Pemandu Kenderaan, Penghantar Notis dan Pembantu Operasi adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi) Gred N19, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan;

 

 

 

(a)

(i)

mempunyai kelayakan di perenggan 1(b), (c); atau

 

 

 

 

(ii)

Lulus Peperiksaan Khas

 

 

4.

Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer (MS Office).

 

 

 

 

 

3.

Jawatan dan Gred

:

PEMBANTU PENGUATKUASA GRED KP19

 

 

1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :

 

 

 

(a)

warganegara Malaysia

 

 

 

(b)

berumur tidak kurang 18 tahun hingga 35 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

 

 

 

(c)

(i)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

(Gaji permulaan ialah pada Gred KP19 : RM1,360.00); atau

 

 

 

 

(ii)

bekas anggota polis atau tentera yang sekurang-kurangnya berpangkat Konstabel atau Prebet atau yang setaraf dengannya dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik dan berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu dengan memuaskan.

 

(Gaji permulaan ialah pada Gred KP19 : RM1,360.00); atau

 

 

 

 

(iii)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

 

(Gaji permulaan ialah pada Gred KP19 : RM1,416.40); atau

 

 

 

 

(iv)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

 

(Gaji permulaan ialah pada Gred KP19 : RM1,472.80).

 

 

dan

(d)

mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti yang berikut :

 

 

 

 

(i)

tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu;

 

 

 

 

(ii)

berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita;

 

 

 

 

(iii)

mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26;

 

 

 

 

(iv)

mempunyai sekurang-kurangnya 79sm ukuran dada biasa dan 84sm semasa menarik  nafas (lelaki sahaja);

 

 

 

 

(v)

lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V6/9 tanpa menggunakan cermin mata;

 

 

 

 

(vi)

pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan

 

 

 

 

(vii)

diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pegamal perubatan yang berdaftar.

 

 

2.

Calon bagi lantikan dengan kelayakan 1(c)(i), 1(c)(iii) atau 1(c)(iv) hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ SIjil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

 

4.

Jawatan dan Gred

:

PEMBANTU OPERASI GRED N11

 

 

1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :

 

 

 

(a)

warganegara Malaysia

 

 

 

(b)

berumur tidak kurang 18 tahun hingga 35 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

 

 

 

(c)

(i)

Pentaksiran Tingkatan Tiga/ Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

(Gaji permulaan ialah pada Gred N11 : RM1,216.00); atau

 

 

 

 

(ii)

Pentaksiran Tingkatan Tiga/ Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dan memiliki lesen memandu Kelas B2/B/D/E2/E1/E yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan [kecuali Lesen Memandu Percubaan (P)].

 

(Gaji permulaan ialah pada Gred N11 : RM1,262.15)

 

 

2.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/ Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

 

5.

Jawatan dan Gred

:

PEMANDU KENDERAAN GRED H11

 

 

1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :

 

 

 

(a)

warganegara Malaysia

 

 

 

(b)

berumur tidak kurang 18 tahun hingga 35 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

 

 

 

(c)

(i)

Pentaksiran Tingkatan Tiga/ Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

 

 

 

(ii)

lesen memandu Kelas D/E/E1/E2/F/G/H/I yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan [kecuali lesen memandu dalam tempoh percubaan (P)]; dan

 

 

 

 

(iii)

berkebolehan memandu, mengendali dan menyenggara kenderaan berkenaan yang diliputi oleh skim perkhidmatan ini.

 

Gaji permulaan Gred H11 ditetapkan mengikut Kelas Lesen Memandu:

  • Lesen D: RM1,264.15
  • Lesen E/E1/E2: RM1,310.30
  • Lesen F/H: RM1,356.45
  • Lesen G/I: RM1,402.60

 

 

2.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/ Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

 

3.

Keutamaan kepada yang memiliki Lesen H

 

 

 

6.

Jawatan dan Gred

:

PEMBANTU AWAM GRED H11

 

 

1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :

 

 

 

(a)

warganegara Malaysia

 

 

 

(b)

berumur tidak kurang 18 tahun hingga 35 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

 

 

 

(c)

(i)

Pentaksiran Tingkatan Tiga/ Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

(Gaji permulaan ialah pada Gred H11 : RM1,218.00)

 

 

2.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/ Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

 

C.        CARA-CARA MEMOHON

1.         Borang permohonan boleh dimuat turun di laman web rasmi Majlis Daerah Tampin di www.mdtampin.gov.my

2.         Borang permohonan hendaklah diisi dengan lengkap dan disertakan salinan maklumat-maklumat yang DIAKUI SAH oleh Pegawai Kerajaan daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Gred 41 dan ke atas) seperti berikut

            i)          Gambar warna berukuran passport;

            ii)         My Kad/ Kad Pengenalan;

            iii)         Sijil Kelahiran;

            iv)        Sijil Berhenti Sekolah;

            v)         Sijil-sijil Persekolahan/ Akademik;

            vi)        Sijil-sijil yang berkaitan dengan bidanh.

 

3.         Permohonan daripada pegawai-pegawai yang berkhidmat dengan Kerajaan/ Badan Berkanun/ Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan masing-masing dan menyertakan bersama-sama dengan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini dan Laporan Prestasi Tahun 2021 (perlu diakui sah oleh Ketua Jabatan di setiap helaian).

 

4.         Nama jawatan hendaklah ditulis di bahagian atas sebelah kiri sampul surat dan boring permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar ke alamat seperti di bawah :

 

            Yang Dipertua

            Pejabat Majlis Daerah Tampin

            73000 Tampin

            Negeri Sembilan Darul Khusus

            (u.p. : Bahagian Pentadbiran dan Perkhidmatan)

 

 

D.        TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 29 JULAI 2022