MENU

SENARAI PERATURAN-PERATURAN MAJLIS DAERAH TAMPIN

  1. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) (MDT) 2012
  2. Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib (MDT) 2000
  3. Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat (MDT)