MENU

STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE

Statistik Transaksi Perkhidmatan Online Majlis Daerah Tampin 2016

 

                                                                                                            

                  

Bil Nama Perkhidmatan TAHUN 2016
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1. Semakan kompaun letak kereta (e-Kompaun) 33 56 27 27 33 45 73 89 69 81 101   634
2. Semakan penyata sewaan gerai (e-Sewaan) 17 24 13 13 11 16 24 35 23 38 41   255
3. Semakan penyata cukai taksiran (e-Cukai) 79 112 64 64 41 73 131 148 87 124 149   1327
4. Bayaran bil cukai taksiran (e-Cukai) 2 5 2 2 2 3 3 5 2 2 4   9
5. Semakan penyata lesen perniagaan (e-Lesen) 37 21 14 14 18 13 42 63 36 29 48   72
6. Pendaftaran dan semakan aduan awam (e-Aduan) 5 0 4 4 5 2 1 0 3 4 3   9
7. e-Maklumbalas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
8. OSC - Online 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Jumlah 173 218 124 91 110 152 174 340 220 278 346   515

 

Peratus Statistik Transaksi Perkhidmatan Online Majlis Daerah Tampin 2016

 

Bil Nama Perkhidmatan TAHUN  2016 (%)
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Semakan kompaun letak kereta 19 26 22 20 30 30 27 26 31 29 29   22
  emakan penyata sewaan gerai 10 11 10 7 10 11 9 10 10 14 12   10
3. Semakan penyata cukai taksiran 46 51 52 37 37 48 48 44 40 45 43   50
4. Bayaran bil cukai taksiran 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1   2
5. Semakan penyata lesen perniagaan 21 10 11 31 16 9 15 19 16 10 14   14
6. Pendaftaran dan semakan aduan awam 3 0 3 4 5 1 0 0 1 1 1   2
7. e-Maklumbalas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
8. OSC- Online 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Jumlah (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   100