MENU

STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE

Statistik Transaksi Perkhidmatan Online Majlis Daerah Tampin 2018

 

                                                                                                            

                  

Bil Nama Perkhidmatan TAHUN 2018
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1. Semakan kompaun letak kereta (e-Kompaun)                          
2. Semakan penyata sewaan gerai (e-Sewaan)                          
3. Semakan penyata cukai taksiran (e-Cukai)                          
4. Bayaran bil cukai taksiran online                          
5. Semakan penyata lesen perniagaan (e-Lesen)                          
6. Pendaftaran dan semakan aduan awam (e-Aduan)                          
7. OSC - Online                          
Jumlah                          

 

Peratus Statistik Transaksi Perkhidmatan Online Majlis Daerah Tampin 2018

 

Bil Nama Perkhidmatan TAHUN  2018 (%)
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Semakan kompaun letak kereta                          
2. emakan penyata sewaan gerai                          
3. Semakan penyata cukai taksiran                          
4. Bayaran bil cukai taksiran online                          
5. Semakan penyata lesen perniagaan                          
6. Pendaftaran dan semakan aduan awam                          
7. OSC- Online                          
Jumlah (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   100