MENU

Pembayaran cukai taksiran diterima melalui bank-bank berikut di seluruh negara:-

•    Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)

Bank Islam

•    Bank Simpanan Nasional (BSN)

Bank Simpanan Nasional

Pembayaran melalui kad kredit juga diterima di kaunter MDT (Pejabat Tampin Sahaja)