MENU

VISI

Ke arah Majlis Daerah Tampin sebagai sebuah perbandaran yang terancang, mampan dan kondusif demi kesejahteraan rakyat

 

MISI

Menyediakan perkhidmatan perbandaran yang cekap dan berkualiti bagi memastikan kehidupan rakyat yang selesa dan sejahtera menjelang tahun 2026

 

MOTO

"Tampin Indah Bersih Selamat"