MENU

Tahun 2021
 

Januari hingga Disember 2021

        

Bil.

Perkhidmatan

TEMPOH PIAGAM

BIL. PERMOHONAN

IKUT PIAGAM

TIDAK MENGIKUT PIAGAM

% MENGIKUT PIAGAM

1

Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Jual Kemudian Bina (JKB)

142 hari

0 0 0 0

2

Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ), Projek Impak Tinggi Dan Pelaburan Asing Serta Projek-Projek Kerajaan

92 hari

0 0 0 0

3

Memproses Dan Memberi Ulasan Kebenaran Merancang

14 hari

31 26 5 84

4

Memproses Dan Memberi Ulasan Pembangunan

14 hari

32 28 4 87.5

5

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori A (Rumah Sebuah)

30 hari

18 18 0 100

6

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori B (Selain Dari Rumah Sesebuah)

30 hari

14 10 4 71

7

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori C (Industri)

30 hari

2 1 1 50

8

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Kejuruteraan/Infra

21 hari

27 21 6 78

9

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Landskap

21 hari

3 3 0 100

10

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori D Tambahan Rumah Dan Selain Rumah

14 hari

28 28 0 100