MENU

Year 2015

January 2015

Bil.

Perkhidmatan

TEMPOH PIAGAM

BIL. PERMOHONAN

IKUT PIAGAM

TIDAK MENGIKUT PIAGAM

% MENGIKUT PIAGAM

1

Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Jual Kemudian Bina (JKB)

142 hari

       

2

Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ), Projek Impak Tinggi Dan Pelaburan Asing Serta Projek-Projek Kerajaan

92 hari

       

3

Memproses Dan Memberi Ulasan Kebenaran Merancang

14 hari

       

4

Memproses Dan Memberi Ulasan Pembangunan

14 hari

       

5

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori A (Rumah Sebuah)

30 hari

       

6

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori B (Selain Dari Rumah Sesebuah)

30 hari

       

7

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori C (Industri)

30 hari

       

8

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Kejuruteraan/Infra

21 hari

       

9

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Landskap

21 hari

       

10

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori D Tambahan Rumah Dan Selain Rumah

14 hari

       

11

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Permit Sementara Bangunan

14 hari

       

12

Memberi Perkhidmatan Dan Pengeluaran Bil Cukai Taksiran

2 kali setahun (JAN & JULAI)

       

13

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Sewaan Bangunan

30 hari

       

14

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen

30 hari

       

15

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen Sementara

4 hari

       

16

Memproses Bayaran

14 hari

       

17

Memberi Maklumbalas Aduan Awam

2 Hari

       

18

Akuan Penerimaan Aduan Awam

1 hari