MENU

Pejabat Yang Dipertua
Photo Name Designation Tel Fax Email
Suhaiza Binti Sharudin Yang DiPertua Majlis Daerah Tampin 06-4413343 06-4413001 suhaiza@ns.gov.my
Mohd Hafiz Bin Mohd Yusof Setiausaha 06-4414882 06-4413001 mohdhafiz@ns.gov.my
Noridah Bte Hj Nawi Setiausaha Pejabat N30 06-4414163 noridah@mdtampin.gov.my
Bahagian Pentadbiran
Photo Name Designation Tel Fax Email
Tengku Fazdy Bin Ku Mohd Fozi Pembantu Tadbir N19 06-4413926 fazdy@mdtampin.gov.my
Norrefarizan Bte Mohamad Johan Pembantu Tadbir N26 06-4413926 norrefarizan@mdtampin.gov.my
Emillia Bte Maarof Pembantu Tadbir N22(KUP) 06-4415355 emillia@mdtampin.gov.my
Yushaizah Bte Md Yunus Pembantu Tadbir N22 06-4414364 yushaizah@mdtampin.gov.my
Robiah Bte Md Jano Pembantu Tadbir N19 06-4414742 robiah@mdtampin.gov.my
Othman Bin Manhart Penolong Pegawai Tadbir N32(KUP) 06-4414363 othman@mdtampin.gov.my
Bahagian Kewangan
Photo Name Designation Tel Fax Email
Ashliza Bte Abd Manap Pembantu Tadbir N22(KUP) 06-4414458 ashliza@mdtampin.gov.my