MENU

TAMPIN’S ASSESSMENT TAX

What are the modes of payment available?

Bayaran Melalui Kaunter MDT di pejabat utama dan cawangan di Gemas Bayaran Melalui Money Order / Post Order atas nama Yang Dipertua Majlis Daerah Tampin Bayaran Melalui Kaunter Bank Islam seluruh negara Bayaran Melalui Arahan Bayaran Bulanan Cukai Taksiran Am (Potongan Gaji) Bayaran Ansur Bulanan ( Atas Pertimbangan)

What to do if you did not receive the Bill/Notice

Anda Dikehendaki Datang Sendiri Ke Kaunter Cukai Taksiran, Bahagian Cukai Taksiran, Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta:- Pejabat Majlis Daerah Tampin, 73000 Tampin, Negeri Sembilan Bil/Notis lama atau No. Akaun (jika ada) atau No. lot/rumah dan kedudukan harta.

What if you still fail to make payment?

Waran Tahanan akan dikeluarkan kepada anda. Waran ini membolehkan Pegawai MDT yang diberi kuasa:- - Merampas (mensita) harta alih yang ada didalam bangunan. - Menutup bangunan daripada menjalankan operasinya (seksyen 148). - Melelong bangunan/tanah melalui pendaftar Mahkamah Tinggi (seksyen 151). Bayaran waran tahanan sebanyak 10% juga dikenakan. Menahan proses kelulusan dan perkhidmatan MDT bagi pegangan yang mempunyai tunggakan seperti berikut :- - Kelulusan lesen perniagaan di pegangan tersebut. - Kelulusan pelan susunatur - Kelulusan pelan bangunan - Kelulusan Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan Menuntut tunggakan melalui peguam MDT juga mengambil tindakan melalui peguam untuk memungut cukai taksiran am. Segala kos guaman akan dituntut oleh peguam kepada pemilik harta.

What will Tampin Municipal Council do if no payment is made within the stipulated time?

Mengikut Akta Kerajaan Tempatan 1976, anda akan dikenakan tindakan-tindakan seperti :- Notis Borang E akan dikeluarkan kepada anda. Anda akan dikehendaki menjelaskan bayaran dalam masa 15 hari daripada tarikh notis. Denda/bayaran lewat dikenakan kepada baki terakhir tunggakan -Seksyen 147 (I) Akta Kerajaan Tempatan 1976. Jadual Denda Adalah Mengikut Jadual Dibawah:- Jumlah Tunggakan Denda Lewat RM 100.00 ke bawah RM 101.00 - RM 200.00 RM 201.00 - RM 300.00 RM 301.00 - RM 400.00 RM 401.00 – RM500.00 RM 3.00 RM 4.00 RM 6.00 RM 8.00 RM10.00 Selepas itu bagi setiap RM100.00 atau sebahagian daripadanya ialah RM3.00

When is the Assessment Tax Payment due?

Cukai Taksiran dibayar 2 kali setahun iaitu :- 1/2 tahun pertama - 1hb Januari hingga 28hb Februari setiap tahun 1/2 tahun kedua - 1hb Julai hingga 31hb Ogos setiap tahun

How to apply a new trading license?

Sila dapatkan borang permohonan lesen perniagaan di kaunter lesen MDT dengan harga RM2.00. Lengkapkan borang tersebut dan pulangkan semula ke kaunter ini bersama-sama maklumat lain yang diperlukan untuk proses seterusnya

When is Assessment Tax Bill/Notice issued out?

Bil Cukai Taksiran Am diserahkan/diposkan pada Januari - 1/2 tahun pertama Julai - 1/2 tahun kedua -Notis (Borang E) diserahkan/diposkan pada Mac - 1/2 tahun pertama September - 1/2 tahun kedua

What is General Assessment Tax?

Cukai Taksiran Am ialah cukai yang dikenakan keatas pegangan berkadar seperti : Bangunan Kediaman Bangunan Perniagaan (Kedai, Kompleks Perniagaan, Pejabat, Hotel Bengkel, Stesen Minyak dan Panggung Wayang) Bangunan Perindustrian (Kilang, Gudang, Loji, Depo dan Pencawang) Tanah Kosong (Bangunan, Pertanian, Perindustrian dan Perniagaan yang terletak di dalam kawasan Majlis Daerah Tampin. .