MENU

KENYATAAN TAWARAN

  1. Pembekal-Pembekal / Kontraktor-kontraktor yang mempunyai kerja semasa di Majlis Daerah Tampin dan mendapat kerja di Pejabat Daerah Tampin, Pejabat Daerah Kecil Gemas, Jabatan Kerja Raya Tampin Serta Jabatan Pengairan Dan Saliran Tampin TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.
  2. Pembekal-Pembekal / Kontraktor-kontraktor hendaklah membawa Perakuan Pendaftaran Syarikat (Sijil SSM) serta Sijil Pendaftaran di Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) yang ASAL
  3. Borang ini boleh diperolehi di Kaunter 7, Jabatan Pelesenan dan Kesihatan Awam pada waktu pejabat. Pembekal atau Syarikat-Syarikat dinasihatkan agar mengamalkan tatacara Penjarakan Sosial (Social Distancing) semasa berurusan di kaunter MDT. Sebarang pelanggaran arahan pihak tuan akan di ambil tindakan.
  4. Borang Sebutharga yang telah diisi dan dilengkapkan serta berlakri hendaklah diserahkan ke Kaunter 7 Bahagian Perlesenan dan Kesihatan, Majlis Daerah Tampin. Nombor Sebutharga dan Nama Syarikat hendaklah ditulis sebelah kiri bahagian atas muka depan sampul surat. Borang Sebutharga hendaklah dihantar tidak lewat pada jam dan tarikh yang telah ditetapkan seperti di bawah.
  5. Setiap kesilapan pada Borang Sebutharga hendaklah ditandatangan balas, tidak dibenarkan menggunakan pemadam cecair (liquid paper).
  6. Tempoh sah laku sebutharga

Sebutharga ini sah laku dalam tempoh 90 hari dari tarikh mengemukakan Sebutharga. Walaubagaimanapun Kerajaan berhak untuk melanjutkan tempoh sah laku Sebutharga berkenaan ke tempoh yang lebih sesuai apabila dikeluarkan.

  1. Pembekal-Pembekal / Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang, Sub Bidang dan Pecahan Sub Bidang (Bekalan dan Perkhidmatan) dan masih dibenarkan untuk membuat Pembekalan Sebutharga adalah dipelawa untuk menyertai Sebutharga di bawah :-

NO.

SEBUTHARGA

TAJUK PROJEK

(PEMBIAYAAN)**

TARAF / JENIS SYKT

KOD BIDANG / SUB

BIDANG / PECAHAN SUB BIDANG

TEMPAT TAKLIMAT &

DOKUMEN

SEBUTHARGA

TEMPAT /

TARIKH &

WAKTU

SEBUTHARGA DITUTUP

SH (MDT)

07/2023 - (L)

Kerja-Kerja Pembekalan

Peralatan Elektrikal dan Lampu

Perayaan Bagi Majlis Daerah

Tampin Tahun 2023

Bumiputera /

Bukan

Bumiputera

Berdaftar di

Kementerian

Kewangan

Kod Bidang : 14 / 02

(Peralatan

Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik / Alat

Kelengkapan Pejabat)

Sub Bidang : 05 / 03 (Sistem, Komponen

Elektrik, Elektronik,

Lampu dan Aksesori /

Kabel, wayar, Elektrik

& Aksesori / Perkakas

Elektrik)

Pecahan Sub

Bidang : 01 / 02 / 03

(Perkakas Elektrik dan Aksesori / Komponen dan Aksesori Elektrik Elektronik / Lampu,

Komponen Lampu dan

Aksesori / Wayar

Elektrik & Aksesori)

Jabatan Pelesenan dan

Kesihatan Awam, Majlis Daerah Tampin, Negeri Sembilan D.K.

28.02.2023 hingga

07.03.2023

(Pengambilan Borang Sebutharga dibuka sehingga 6.03.2023 (ISNIN) sahaja

Tempat pengambilan Borang :

Jabatan Pelesenan dan

Kesihatan Awam,

Majlis Daerah Tampin

Pejabat Majlis

Daerah Tampin,

73000 Tampin,

Negeri Sembilan Darul Khusus. Jabatan

Pelesenan dan

Kesihatan Awam

07.03.2023

SELASA

Jam :

12.00 tengahari

 

Tender Ref: 
SH(MDT)07/2023-(L)
Tender Closing Date: 
Selasa, 7 March 2023