MENU

PENDAFTARAN KONTRAKTOR BAGI  MAJLIS DAERAH TAMPIN

 

02 JANUARI 2020

SEHINGGA

28 FEBRUARI 2020

 

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN :

 

  1. Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Taraf Bumiputera (STB), Sijil Suruhanjaya Tenaga, Sijil Kementerian Kewangan, Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM) dan lain-lain sijil yang berkaitan.
  2. Salinan Ic bagi pengurus pertama di dalam Syarikat.
  3. Gambar ukuran passport pengurus pertama di dalam Syarikat.

 

SYARAT-SYARAT :

 

  1. Setiap borang pendaftaran perlulah diisi dengan lengkap dan dikembalikan ke Jabatan

Kejuruteraan Dan Bangunan Majlis Daerah Tampin. Borang yang tidak lengkap dianggap tidak berdaftar dan sijil tidak akan di keluarkan.

  1. Pendaftaran dibuka bermula 02 Januari 2020 sehingga 28  Februari 2020. Permohonan

selepas tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan.

  1. Borang boleh di ambil secara percuma di Jabatan Kejuruteraan Dan Bangunan Majlis

Daerah Tampin dan laman sesawang www.mdtampin.gov.my

Borang  Daftar Kontraktor Tahun 2020

 

*PENDAFTARAN HANYA DI BUKA KEPADA KONTRAKTOR G1 DAN G2 SAHAJA.