MENU

Tender adalah dipelawa daripada Syarikat Perundingan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi perkhidmatan perundingan sebagaimana berikut. Petender mestilah membawa dan menunjukkan kepada pihak kami Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) yang sah mengikut kod bidang yang berkaitan semasa taklimat.