MENU

 

KENYATAAN TAWARAN

 

Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri (CIDB) dan Pusat Khidmat kontraktor (PKK) dalam Gred, Kategori dan Pengkhususan yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :-

 

 

BUTIR –BUTIR TAWARAN

(TAJUK PROJEK)

 

GRED DAN TARAF / JENIS SYARIKAT

 

SYARAT PENDAFTARAN

(KATEGORI  & PENGKHUSUSAN)

 

TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN DIJUAL

 

HARGA DOKUMEN & BAYARAN ATAS NAMA

 

TEMPAT /  TARIKH & WAKTU TENDER DITUTUP

 

  1. Menyelenggara Jalan Dan Longkang Di Kampung Baru Tampin

 

      No.Tender :

      MDT/T(N) 01/2019

 

 

DAN

 

 

  1. Menyelenggara Jalan Dan Longkang Di Pekan Tampin

 

      No.Tender :

      MDT/T(N) 02/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

G3

 

Bumiputera

 

 

 

 

 

 

 

Kategori: CE  (Pembinaan Kejuruteraan Awam)

 

Pengkhususan :

CE01, CE21

 

Jabatan Kejuruteraan & Bangunan,

Majlis Daerah Tampin

 

07.10.2019

hingga

28.10.2019

 

Penjualan Dokumen Tender dibuka sehingga 25.10.2019 (JUMAAT) sahaja

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 300.00

 

Yang DiPertua

Majlis Daerah Tampin

 

Pejabat Majlis Daerah Tampin,

73000 Tampin,

Negeri Sembilan

Darul Khusus.

(Di Bahagian Kejuruteraan & Bangunan)

 

28.10.2019

ISNIN

 

Jam :

12.00 tengahari

 

Lawatan Tapak diwajibkan. Berkumpul di Dewan Bandaran Tampin, 73000 Tampin pada 07 Oktober 2019 jam 9.30 pagi

 

  1. Naskah Meja Tawaran boleh disemak semasa lawatan tapak dan Dokumen Tawaran Tender boleh diperolehi di Bahagian Kejuruteraan & Bangunan Majlis Daerah Tampin (MDT) semasa waktu pejabat. Dokumen Tawaran Tender mula dijual pada tarikh yang telah ditetapkan seperti di atas dan tidak akan dijual selepas tempoh tamat tersebut. Sila layari laman Web di http://www.mdtampin.gov.my untuk iklan Tender ini.

HARI                                                                                      WAKTU

 

                                Isnin hingga Khamis                                           -               8.00 pagi hingga 12.30 tengahari

                                                                                                                                2.00 petang hingga 4.30 petang

               

                                        Jumaat                                                          -               8.00 pagi hingga 12.00 tengahari

                                                                                                                                2.45 petang hingga 4.30 petang

 

2.     Kontraktor-kontraktor hendaklah membawa Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) serta Sijil Taraf

         Bumiputera (STB) yang ASAL yang belum tamat tempoh dan disahkan melalui Kad Pengenalan layak menghadiri taklimat dan lawatan ke tapak

         kerja (wakil tidak dibenarkan).

 

3.     Pembelian Dokumen Tender akan dikeluarkan kepada kontraktor atau wakil kontraktor yang sah sahaja. Wakil kontraktor hendaklah membawa surat wakil yang ditandatangani oleh pemilik syarikat. Untuk maksud ini, kontraktor hendaklah membawa Perakuan Pendaftaran Asal atau Kad Perakuan Permohonan Pendaftaran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan Sijil Pendaftaran Pusat Khidmat Kontraktor / Kementerian Kewangan dan Sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputera (Jika Berkenaan). Dokumen Tender akan dijual kepada petender yang menghadiri taklimat dan lawatan tapak sahaja.

 

  1. Setiap kesilapan pada Dokumen Tawaran Tender hendaklah ditandatangan balas dan tidak dibenarkan menggunakan pemadam cecair (liquid paper).

 

  1. Dokumen Tawaran Tender yang telah sempurna hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dilakri serta ditulis Tajuk kerja dan nombor tawaran Tender di sudut atas sebelah kiri sampul surat.   Dokumen Tender hendaklah dialamatkan dan dimasukkan serta berdaftar dalam Peti Tawaran :-

MAJLIS DAERAH TAMPIN

73000 TAMPIN

NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

 

 

** Majlis Daerah Tampin (MDT) berhak menolak permohonan yang tidak mematuhi syarat-syarat Tender.