MENU

PENDAFTARAN KONTRAKTOR BAGI TAHUN 2019

MAJLIS DAERAH TAMPIN

10 DISEMBER 2018 SEHINGGA  31 JANUARI 2019

 

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN :

 

  • Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Taraf Bumiputera (STB), Sijil Suruhanjaya Tenaga, Sijil Kementerian Kewangan, Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM) dan lain-lain sijil yang berkaitan.
  • Salinan Ic bagi pengurus pertama di dalam Syarikat.
  • Gambar ukuran passport pengurus pertama di dalam Syarikat.

 

SYARAT-SYARAT :

 

  • Setiap borang pendaftaran perlulah diisi dengan lengkap dan dikembalikan ke Jabatan

Kejuruteraan Dan Bangunan Majlis Daerah Tampin. Borang yang tidak lengkap dianggap tidak berdaftar dan sijil tidak akan di keluarkan.

  • Pendaftaran dibuka bermula 10 Disember 2018 sehingga 31 Januari 2019. Permohonan

selepas tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan.

  • Borang boleh di ambil secara percuma di Jabatan Kejuruteraan Dan Bangunan Majlis

Daerah Tampin dan laman sesawang www.mdtampin.gov.my

 

 

*PENDAFTARAN HANYA DI BUKA KEPADA KONTRAKTOR G1 DAN G2 SAHAJA.