MENU

Pada 06/08/2019 telah berlangsung Program  Executive Talk Akta Perancang Bandar & Desa 1976 (Akta 172) Bersama Ahli Majlis PBT Negeri Sembilan bertempat di Dewan Perdana Tampin.