MENU

Tawaran Perniagaan Ekspo Ramadhan di Tampin Square. Borang Permohonan boleh didapati mulai 16 April 2018 di Kaunter Perlesenan MDTampin. Berikut adalah maklumat lanjut tawaran ini.

16 hingga 18 April 2018 : Pengambilan borang permohonan
20 April 2018 : Tarikh akhir pengembalian borang permohonan dan dokumen lengkap
26 April 2018 : Undian petak ekspo
7 Mei 2018 : Bayaran

Untuk maklumat lanjut sila hubungi 064414458 (Jabatan Perlesenan MDTampin)