MENU

Pembekal-pembekal yang mempunyai kerja semasa di Majlis Daerah Tampin dan mendapat kerja di Pejabat Daerah Tampin, Pejabat Daerah Kecil Gemas, Jabatan Kerja Raya Tampin Serta Jabatan Pengairan Dan Saliran Tampin TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.

Borang Sebutharga akan diberi percuma. Borang ini boleh diperolehi di Bahagian Pentadbiran Majlis Daerah Tampin (Tingkat 1) pada waktu pejabat. Wakil syarikat hendaklah membawa surat wakil sah beserta SIJIL ASAL dokumen seperti disyaratkan iaitu Perakuan Pendaftaran Syarikat(Sijil SSM) serta Sijil Pendaftaran di Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) Pembekal dinasihatkan agar mengamalkan tatacara Penjarakan Sosial (Social Distancing) semasa berurusan di kaunter MDT dan sebarang pelanggaran arahan pihak tuan akan diambil tindakan