MENU
       
Nama
:
Zulhilmi Bin Marzuki
Jawatan
:
Setiausaha
Email
:
No. Telefon Pejabat
:
06-4411601
No. Faks
:
06-4413001
 
Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:
   
1)
Memimpin organisasi didalam perlaksanaan inisiatif ICT;
2)
Membantu organisasi didalam pengukuhan amalan terbaik didalam pembangunan ICT;
3)
Memberi galakkan penggunaan ICT didalam penyampaian perkhidmatan;
3) Mengawal organisasi agar dapat beroperasi dengan sempurna dan teratur menggunakan proses kerja berasaskan ICT dan mematuhi dasar-dasar ICT yang berkuatkuasa.