MENU
  1. Kontraktor-kontraktor hendaklah membawa Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Taraf Bumiputera (STB) serta Sijil Suruhanjaya Tenaga yang ASAL dan disahkan melalui Kad Pengenalan layak menghadiri taklimat dan lawatan ke tapak kerja (wakil tidak dibenarkan).
  2. Kontraktor-kontraktor juga hendaklah membawa bersama Sijil Perakuan Pendaftaran yang telah dikeluarkan oleh Majlis Daerah Tampin. Sebarang pendaftaran baru semasa lawatan tapak tidak akan dilayan dan tidak dibenarkan menyertai sebutharga. (Kontraktor yang masih belum mendaftar boleh mendaftar sebelum daripada tarikh lawatan tapak).
  3. Borang Sebutharga akan dijual selepas lawatan ke tapak kerja. Setiap borang dijual pada harga RM 30.00 & RM 50.00. Borang ini boleh diperolehi di Bahagian Kejuruteraan & Bangunan MDT (Tingkat 2) pada waktu pejabat.
  4. Borang Sebutharga yang telah diisi dan dilengkapkan serta berlakri hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga mengikut nombor Sebutharga yang tertera di bahagian hadapan Peti Sebutharga (Peti Tawaran) di Bahagian Kejuruteraan Dan Bangunan, Majlis Daerah Tampin. Nombor Sebutharga dan Nama Syarikat hendaklah ditulis sebelah kiri bahagian atas muka depan sampul surat. Borang Sebutharga hendaklah dihantar tidak lewat pada jam dan tarikh yang telah ditetapkan seperti di bawah.
  5. Setiap kesilapan pada Borang Sebutharga hendaklah ditandatangan balas, tidak dibenarkan menggunakan pemadam cecair (liquid paper).
  6. Tempoh sah laku sebutharga :Sebutharga ini sah laku dalam tempoh 90 hari dari tarikh mengemukakan Sebutharga. Walaubagaimanapun Kerajaan berhak untuk melanjutkan tempoh sah laku Sebutharga berkenaan ke tempoh yang lebih sesuai apabila dikeluarkan.
  7. Kontraktor-kontraktor G1 & G2 yang berdaftar dengan Majlis Daerah Tampin, Pusat Khidmat Kontraktor dan CIDB di bawah Kategori dan Pengkhususan berikut dan masih dibenarkan untuk membuat kerja-kerja Sebutharga adalah dipelawa untuk menyertai Sebutharga di bawah :-

 

NO. SEBUTHARGA

TAJUK PROJEK

(PEMBIAYAAN)**

TARAF / JENIS SYKT

GRED KATEGORI & PENGKHUSUSAN

TEMPAT TAKLIMAT & DOKUMEN MULAI DIJUAL

 

TEMPAT / TARIKH & WAKTU SEBUTHARGA DITUTUP

SH(N) 04/2019

MENYELENGGARA JALAN DAN LONGKANG DI TAMAN WOON, TAMPIN

 

G2

 

Bumiputera

Kategori: CE  (Pembinaan Kejuruteraan Awam)

Pengkhususan :

 

CE21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahagian Kejuruteraan & Bangunan,

Majlis Daerah Tampin,

Negeri Sembilan D.K.

 

18.02.2019

hingga

25.02.2019

Penjualan Borang Sebutharga dibuka sehingga 22.02..2019 (JUMAAT) sahaja

 

Kehadiran, taklimat adalah diwajibkan dan lawatan tapak adalah digalakkan.

 

Tempat taklimat :

Dewan Bandaran Tampin

 

 Tarikh : 18.02.2019

                   (ISNIN)

       Masa : 09.30 pagi

 

Pejabat Majlis Daerah Tampin,

73000 Tampin,

Negeri Sembilan

Darul Khusus.

(Di Bahagian Kejuruteraan & Bangunan)

 

25.02.2019

ISNIN

 

Jam :

12.00 tengahari

 

 

 

 

 

 

NO. SEBUTHARGA

TAJUK PROJEK

(PEMBIAYAAN)**

TARAF / JENIS SYKT

GRED KATEGORI & PENGKHUSUSAN

TEMPAT TAKLIMAT & DOKUMEN MULAI DIJUAL

 

TEMPAT / TARIKH & WAKTU SEBUTHARGA DITUTUP

SH(N) 05/2019

MENYELENGGARA JALAN DAN LONGKANG DI TAMAN DESA PERMAI REPAH, TAMPIN

 

G2

 

Bumiputera

Kategori: CE  (Pembinaan Kejuruteraan Awam)

Pengkhususan :

 

CE21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahagian Kejuruteraan & Bangunan,

Majlis Daerah Tampin,

Negeri Sembilan D.K.

 

18.02.2019

hingga

25.02.2019

Penjualan Borang Sebutharga dibuka sehingga 22.02..2019 (JUMAAT) sahaja

 

Kehadiran, taklimat adalah diwajibkan dan lawatan tapak adalah digalakkan.

 

Tempat taklimat :

Dewan Bandaran Tampin

 

 Tarikh : 18.02.2019

                   (ISNIN)

       Masa : 09.30 pagi

 

Pejabat Majlis Daerah Tampin,

73000 Tampin,

Negeri Sembilan

Darul Khusus.

(Di Bahagian Kejuruteraan & Bangunan)

 

25.02.2019

ISNIN

 

Jam :

12.00 tengahari

 

SH(N) 06/2019

MENYELENGGARA JALAN DAN LONGKANG DI TAMAN SUNGAI GEMAS

 

G2

 

Bumiputera

Kategori: CE  (Pembinaan Kejuruteraan Awam)

Pengkhususan :

 

CE21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahagian Kejuruteraan & Bangunan,

Majlis Daerah Tampin,

Negeri Sembilan D.K.

 

18.02.2019

hingga

25.02.2019

Penjualan Borang Sebutharga dibuka sehingga 22.02..2019 (JUMAAT) sahaja

 

Kehadiran, taklimat adalah diwajibkan dan lawatan tapak adalah digalakkan.

 

Tempat taklimat :

Dewan Bandaran Tampin

 

 Tarikh : 18.02.2019

                   (ISNIN)

       Masa : 09.30 pagi

 

Pejabat Majlis Daerah Tampin,

73000 Tampin,

Negeri Sembilan

Darul Khusus.

(Di Bahagian Kejuruteraan & Bangunan)

 

25.02.2019

ISNIN

 

Jam :

12.00 tengahari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. SEBUTHARGA

TAJUK PROJEK

(PEMBIAYAAN)**

TARAF / JENIS SYKT

GRED KATEGORI & PENGKHUSUSAN

TEMPAT TAKLIMAT & DOKUMEN MULAI DIJUAL

 

TEMPAT / TARIKH & WAKTU SEBUTHARGA DITUTUP

SH(N) 07/2019

PENYELENGGARAAN LONGKANG DI TAMAN DESA PERMAI, GEMAS

 

G2

 

Bumiputera

Kategori: CE  (Pembinaan Kejuruteraan Awam)

Pengkhususan :

 

CE21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahagian Kejuruteraan & Bangunan,

Majlis Daerah Tampin,

Negeri Sembilan D.K.

 

18.02.2019

hingga

25.02.2019

Penjualan Borang Sebutharga dibuka sehingga 22.02..2019 (JUMAAT) sahaja

 

Kehadiran, taklimat adalah diwajibkan dan lawatan tapak adalah digalakkan.

 

Tempat taklimat :

Dewan Bandaran Tampin

 

 Tarikh : 18.02.2019

                   (ISNIN)

       Masa : 09.30 pagi

 

Pejabat Majlis Daerah Tampin,

73000 Tampin,

Negeri Sembilan

Darul Khusus.

(Di Bahagian Kejuruteraan & Bangunan)

 

25.02.2019

ISNIN

 

Jam :

12.00 tengahari

 

SH(N) 08/2019

PENYELENGGARAAN LONGKANG DI TAMAN REGENT, GEMENCHEH

 

G2

 

Bumiputera

Kategori: CE  (Pembinaan Kejuruteraan Awam)

Pengkhususan :

 

CE21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahagian Kejuruteraan & Bangunan,

Majlis Daerah Tampin,

Negeri Sembilan D.K.

 

18.02.2019

hingga

25.02.2019

Penjualan Borang Sebutharga dibuka sehingga 22.02..2019 (JUMAAT) sahaja

 

Kehadiran, taklimat adalah diwajibkan dan lawatan tapak adalah digalakkan.

 

Tempat taklimat :

Dewan Bandaran Tampin

 

 Tarikh : 18.02.2019

                   (ISNIN)

       Masa : 09.30 pagi

 

Pejabat Majlis Daerah Tampin,

73000 Tampin,

Negeri Sembilan

Darul Khusus.

(Di Bahagian Kejuruteraan & Bangunan)

 

25.02.2019

ISNIN

 

Jam :

12.00 tengahari

 

 

 

NO. SEBUTHARGA

TAJUK PROJEK

(PEMBIAYAAN)**

TARAF / JENIS SYKT

GRED KATEGORI & PENGKHUSUSAN

TEMPAT TAKLIMAT & DOKUMEN MULAI DIJUAL

 

TEMPAT / TARIKH & WAKTU SEBUTHARGA DITUTUP

SH(N) 09/2019

MENYELENGGARA JALAN DI TAMAN REPAH BARU, TAMPIN

 

G1

 

Bumiputera

Kategori: CE  (Pembinaan Kejuruteraan Awam)

Pengkhususan :

 

CE21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahagian Kejuruteraan & Bangunan,

Majlis Daerah Tampin,

Negeri Sembilan D.K.

 

18.02.2019

hingga

25.02.2019

Penjualan Borang Sebutharga dibuka sehingga 22.02..2019 (JUMAAT) sahaja

 

Kehadiran, taklimat adalah diwajibkan dan lawatan tapak adalah digalakkan.

 

Tempat taklimat :

Dewan Bandaran Tampin

 

 Tarikh : 18.02.2019

                   (ISNIN)

       Masa : 09.30 pagi

 

Pejabat Majlis Daerah Tampin,

73000 Tampin,

Negeri Sembilan

Darul Khusus.

(Di Bahagian Kejuruteraan & Bangunan)

 

25.02.2019

ISNIN

 

Jam :

12.00 tengahari

 

SH(N) 10/2019

MENYELENGGARA JALAN DAN LONGKANG DI TAMAN CLONLEE 3 TAMPIN

 

G2

 

Bumiputera

Kategori: CE  (Pembinaan Kejuruteraan Awam)

Pengkhususan :

 

CE21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahagian Kejuruteraan & Bangunan,

Majlis Daerah Tampin,

Negeri Sembilan D.K.

 

18.02.2019

hingga

25.02.2019

Penjualan Borang Sebutharga dibuka sehingga 22.02..2019 (JUMAAT) sahaja

 

Kehadiran, taklimat adalah diwajibkan dan lawatan tapak adalah digalakkan.

 

Tempat taklimat :

Dewan Bandaran Tampin

 

 Tarikh : 18.02.2019

                   (ISNIN)

       Masa : 09.30 pagi

 

Pejabat Majlis Daerah Tampin,

73000 Tampin,

Negeri Sembilan

Darul Khusus.

(Di Bahagian Kejuruteraan & Bangunan)

 

25.02.2019

ISNIN

 

Jam :

12.00 tengahari

 

 

 

 

NO. SEBUTHARGA

TAJUK PROJEK

(PEMBIAYAAN)**

TARAF / JENIS SYKT

GRED KATEGORI & PENGKHUSUSAN

TEMPAT TAKLIMAT & DOKUMEN MULAI DIJUAL

 

TEMPAT / TARIKH & WAKTU SEBUTHARGA DITUTUP

SH(N) 11/2019

MENYELENGGARA JALAN DI TAMAN PINGGIRAN FELDA GEMAS

 

G2

 

Bumiputera

Kategori: CE  (Pembinaan Kejuruteraan Awam)

Pengkhususan :

 

CE21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahagian Kejuruteraan & Bangunan,

Majlis Daerah Tampin,

Negeri Sembilan D.K.

 

18.02.2019

hingga

25.02.2019

Penjualan Borang Sebutharga dibuka sehingga 22.02..2019 (JUMAAT) sahaja

 

Kehadiran, taklimat adalah diwajibkan dan lawatan tapak adalah digalakkan.

 

Tempat taklimat :

Dewan Bandaran Tampin

 

 Tarikh : 18.02.2019

                   (ISNIN)

       Masa : 09.30 pagi

 

Pejabat Majlis Daerah Tampin,

73000 Tampin,

Negeri Sembilan

Darul Khusus.

(Di Bahagian Kejuruteraan & Bangunan)

 

25.02.2019

ISNIN

 

Jam :

12.00 tengahari

 

SH(P) 12/2019

MENAIKTARAF LAPAN (8) UNIT GERAI DI TAMAN TASIK TAMPIN, MD TAMPIN

 

G2

 

Bumiputera

Kategori: CE  (Pembinaan Kejuruteraan Awam)

Pengkhususan :

 

CE21

 

Kategori: B 

 (Pembinaan Bangunan)

Pengkhususan :

 

B04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahagian Kejuruteraan & Bangunan,

Majlis Daerah Tampin,

Negeri Sembilan D.K.

 

18.02.2019

hingga

25.02.2019

Penjualan Borang Sebutharga dibuka sehingga 22.02..2019 (JUMAAT) sahaja

 

Kehadiran, taklimat adalah diwajibkan dan lawatan tapak adalah digalakkan.

 

Tempat taklimat :

Dewan Bandaran Tampin

 

 Tarikh : 18.02.2019

                   (ISNIN)

       Masa : 09.30 pagi

 

Pejabat Majlis Daerah Tampin,

73000 Tampin,

Negeri Sembilan

Darul Khusus.

(Di Bahagian Kejuruteraan & Bangunan)

 

25.02.2019

ISNIN

 

Jam :

12.00 tengahari

 

 

 

NO. SEBUTHARGA

TAJUK PROJEK

(PEMBIAYAAN)**

TARAF / JENIS SYKT

GRED KATEGORI & PENGKHUSUSAN

TEMPAT TAKLIMAT & DOKUMEN MULAI DIJUAL

 

TEMPAT / TARIKH & WAKTU SEBUTHARGA DITUTUP

SH(P) 13/2019

MENAIKTARAF KOMPLEKS SUKAN GEMENCHEH, MD TAMPIN

 

G2

 

Bumiputera

Kategori: CE  (Pembinaan Kejuruteraan Awam)

Pengkhususan :

 

CE21

 

Kategori: B 

 (Pembinaan Bangunan)

Pengkhususan :

 

B04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahagian Kejuruteraan & Bangunan,

Majlis Daerah Tampin,

Negeri Sembilan D.K.

 

18.02.2019

hingga

25.02.2019

Penjualan Borang Sebutharga dibuka sehingga 22.02..2019 (JUMAAT) sahaja

 

Kehadiran, taklimat adalah diwajibkan dan lawatan tapak adalah digalakkan.

 

Tempat taklimat :

Dewan Bandaran Tampin

 

 Tarikh : 18.02.2019

                   (ISNIN)

       Masa : 09.30 pagi

 

Pejabat Majlis Daerah Tampin,

73000 Tampin,

Negeri Sembilan

Darul Khusus.

(Di Bahagian Kejuruteraan & Bangunan)

 

25.02.2019

ISNIN

 

Jam :

12.00 tengahari

 

SH(P) 14/2019

MENAIKTARAF DUA PULUH (20) UNIT GERAI DI PERHENTIAN BAS GEMAS, MD TAMPIN

 

G2

 

Bumiputera

Kategori: CE  (Pembinaan Kejuruteraan Awam)

Pengkhususan :

 

CE21

 

Kategori: B 

 (Pembinaan Bangunan)

Pengkhususan :

 

B04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahagian Kejuruteraan & Bangunan,

Majlis Daerah Tampin,

Negeri Sembilan D.K.

 

18.02.2019

hingga

25.02.2019

Penjualan Borang Sebutharga dibuka sehingga 22.02..2019 (JUMAAT) sahaja

 

Kehadiran, taklimat adalah diwajibkan dan lawatan tapak adalah digalakkan.

 

Tempat taklimat :

Dewan Bandaran Tampin

 

 Tarikh : 18.02.2019

                   (ISNIN)

       Masa : 09.30 pagi

 

Pejabat Majlis Daerah Tampin,

73000 Tampin,

Negeri Sembilan

Darul Khusus.

(Di Bahagian Kejuruteraan & Bangunan)

 

25.02.2019

ISNIN

 

Jam :

12.00 tengahari

 

 

 

 

NO. SEBUTHARGA

TAJUK PROJEK

(PEMBIAYAAN)**

TARAF / JENIS SYKT

GRED KATEGORI & PENGKHUSUSAN

TEMPAT TAKLIMAT & DOKUMEN MULAI DIJUAL

 

TEMPAT / TARIKH & WAKTU SEBUTHARGA DITUTUP

SH(P) 15/2019

MEMBAIKPULIH JALAN DAN LONGKANG DI TAMAN SENTOSA GEMAS, MD TAMPIN

 

G1

 

Bumiputera

Kategori: CE  (Pembinaan Kejuruteraan Awam)

Pengkhususan :

 

CE21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahagian Kejuruteraan & Bangunan,

Majlis Daerah Tampin,

Negeri Sembilan D.K.

 

18.02.2019

hingga

25.02.2019

Penjualan Borang Sebutharga dibuka sehingga 22.02..2019 (JUMAAT) sahaja

 

Kehadiran, taklimat adalah diwajibkan dan lawatan tapak adalah digalakkan.

 

Tempat taklimat :

Dewan Bandaran Tampin

 

 Tarikh : 18.02.2019

                   (ISNIN)

       Masa : 09.30 pagi

 

Pejabat Majlis Daerah Tampin,

73000 Tampin,

Negeri Sembilan

Darul Khusus.

(Di Bahagian Kejuruteraan & Bangunan)

 

25.02.2019

ISNIN

 

Jam :

12.00 tengahari

 

SH(N) 16/2019

CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG DI KAWASAN PERINDUSTRIAN KAYU-KAYAN GEMAS FASA 3 DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN

 

G1

 

Bumiputera

Kategori: CE  (Pembinaan Kejuruteraan Awam)

Pengkhususan :

 

CE21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahagian Kejuruteraan & Bangunan,

Majlis Daerah Tampin,

Negeri Sembilan D.K.

 

18.02.2019

hingga

25.02.2019

Penjualan Borang Sebutharga dibuka sehingga 22.02..2019 (JUMAAT) sahaja

 

Kehadiran, taklimat adalah diwajibkan dan lawatan tapak adalah digalakkan.

 

Tempat taklimat :

Dewan Bandaran Tampin

 

 Tarikh : 18.02.2019

                   (ISNIN)

       Masa : 09.30 pagi

 

Pejabat Majlis Daerah Tampin,

73000 Tampin,

Negeri Sembilan

Darul Khusus.

(Di Bahagian Kejuruteraan & Bangunan)

 

25.02.2019

ISNIN

 

Jam :

12.00 tengahari

 

 

 

NO. SEBUTHARGA

TAJUK PROJEK

(PEMBIAYAAN)**

TARAF / JENIS SYKT

GRED KATEGORI & PENGKHUSUSAN

TEMPAT TAKLIMAT & DOKUMEN MULAI DIJUAL

 

TEMPAT / TARIKH & WAKTU SEBUTHARGA DITUTUP

SH(N) 01/2019

MENAIKTARAF TAMPIN EXTREME PARK

 

G1

 

Bumiputera

Kategori: CE  (Pembinaan Kejuruteraan Awam)

Pengkhususan :

 

CE21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahagian Kejuruteraan & Bangunan,

Majlis Daerah Tampin,

Negeri Sembilan D.K.

 

18.02.2019

hingga

25.02.2019

Penjualan Borang Sebutharga dibuka sehingga 22.02..2019 (JUMAAT) sahaja

 

Kehadiran, taklimat adalah diwajibkan dan lawatan tapak adalah digalakkan.

 

Tempat taklimat :

Dewan Bandaran Tampin

 

 Tarikh : 18.02.2019

                   (ISNIN)

       Masa : 09.30 pagi

 

Pejabat Majlis Daerah Tampin,

73000 Tampin,

Negeri Sembilan

Darul Khusus.

(Di Bahagian Kejuruteraan & Bangunan)

 

25.02.2019

ISNIN

 

Jam :

12.00 tengahari

 

SH(N) 02/2019

MENAIKTARAF PREMIX JALAN MASUK, TEMPAT LETAK KENDERAAN & DINDING TERBUKA KOLAM RENANG GUNUNG TAMPIN

 

G1

 

Bumiputera

Kategori: CE  (Pembinaan Kejuruteraan Awam)

Pengkhususan :

 

CE21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahagian Kejuruteraan & Bangunan,

Majlis Daerah Tampin,

Negeri Sembilan D.K.

 

18.02.2019

hingga

25.02.2019

Penjualan Borang Sebutharga dibuka sehingga 22.02..2019 (JUMAAT) sahaja

 

Kehadiran, taklimat adalah diwajibkan dan lawatan tapak adalah digalakkan.

 

Tempat taklimat :

Dewan Bandaran Tampin

 

 Tarikh : 18.02.2019

                   (ISNIN)

       Masa : 09.30 pagi

 

Pejabat Majlis Daerah Tampin,

73000 Tampin,

Negeri Sembilan

Darul Khusus.

(Di Bahagian Kejuruteraan & Bangunan)

 

25.02.2019

ISNIN

 

Jam :

12.00 tengahari