MENU

Kadar baru denda lewat pembaharuan lesen perniagaan akan dikenakan mengikut kadar berikut :
1. Januari : 30% dari kadar lesen
2. Februari : 40% dari kadar lesen
3. Mac - Disember: Lesen dibatalkan