MENU

Program Publisiti dan Penyertaan Awam akan diadakan selaras dengan keperluan Akta 172 iaitu sekurang–kurangnya selama empat (4) minggu dari tarikh notis pemberitahuan disiarkan iaitu cadangan pada 1 Mei 2024 (Rabu) hingga 31 Mei 2024 (Jumaat);

Sebarang cadangan/bantahan boleh dikemukakan kepada alamat yang dinyatakan pada borang bantahan.