MENU

Berikut adalah senarai permohonan lesen premis perniagaan yang telah dipertimbangkan dalam mesyuarat jawatankuasa kecil pelesenan, kesihatan dan penguatkuasaan Majlis Daerah Tampin pada 16 februari 2023.

 

BIL.

NO. AKAUN PROSES LESEN

KEPUTUSAN MESYUARAT

NO. TELEFON

RUJUKAN JABATAN

1.

2301190014

Lulus dengan syarat:

 

  1. Menjelaskan bayaran cukai taksiran separuh tahun pertama 2023 bagi dua (2) buah premis (PT.28 dan PT.29) berjumlah RM456.00.

 

012 - 8588516

Bil. 29/2023

2.

2302020063

Lulus dengan syarat:

 

  1. Menjelaskan bayaran cukai taksiran separuh tahun pertama 2023 berjumlah RM353.40

 

016 - 7511695

Bil. 30/2023

3.

2301180028

Lulus dengan syarat:

 

  1. Menjelaskan bayaran cukai taksiran separuh tahun pertama 2023 berjumlah RM923.40

 

012 - 5380212

Bil. 31/2023

4.

2302080022

Lulus dengan syarat:

 

  1. Dikehendaki mengemukakan kelulusan mendirikan struktur(permit kerja kecil) daripada Jabatan Kejuruteraan dan Bangunan, Majlis Daerah Tampin.

 

016 - 6654555

Bil. 32/2023

5.

 

2301260041

Lulus dengan syarat:

 

  1. Dikehendaki mengemukakan kelulusan mendirikan struktur(permit kerja kecil) daripada Jabatan Kejuruteraan dan Bangunan, Majlis Daerah Tampin.

 

  1. Menjelaskan tunggakan bayaran cukai taksiran separuh tahun kedua 2022 berjumlah RM188.10 dan cukai taksiran separuh tahun pertama 2023 berjumlah RM188.10.

 

  1. Tidak dibenarkan mengadakan aktiviti mengetuk dan mengecat kenderaan.

 

010 - 5195590

Bil. 33/2023

6.

2301160038

Lulus

 

 

 

 

019 - 8888942

Bil. 34/2023

 

7.

2301190029

 

Lulus dengan syarat:

 

  1. Dikehendaki mengemukakan kelulusan mendirikan struktur(permit kerja kecil) daripada Jabatan Kejuruteraan dan Bangunan, Majlis Daerah Tampin.

 

  011 - 65682827

Bil. 35/2023

8.

 

2302010046

Lulus dengan syarat:

 

  1. Dikehendaki mengemukakan kelulusan mendirikan struktur(permit kerja kecil) daripada Jabatan Kejuruteraan dan Bangunan, Majlis Daerah Tampin.

 

011 - 10649936

Bil. 36/2022