MENU

Sebutharga adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor Tempatan yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Taraf Bumiputera (STB) serta Sijil Suruhanjaya Tenaga. KONTRAKTOR-KONTRAKTOR JUGA DIPELAWA BAGI YANG TELAH BERDAFTAR DENGAN MAJLIS DAERAH TAMPIN SAHAJA.