MENU

Sebutharga adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor Tempatan yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Taraf Bumiputera (STB) serta Sijil Suruhanjaya Tenaga. KONTRAKTOR-KONTRAKTOR JUGA DIPELAWA BAGI YANG TELAH BERDAFTAR DENGAN MAJLIS DAERAH TAMPIN SAHAJA.

Borang Sebutharga akan dijual pada harga RM 50.00. Borang ini boleh diperolehi di Jabatan Kejuruteraan Dan Bangunan MDT (Tingkat 2). HANYA PENAMA DI DALAM SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) / CIDB DIBENARKAN MEMBELI BORANG SEBUTHARGA DAN WAKIL/SURAT WAKIL KUASA TIDAK DIBENARKAN. Kontraktor dinasihatkan agar mengamalkan tatacara Penjarakan Sosial (Social Distancing) semasa berurusan di kaunter MDT. Sebarang pelanggaran arahan pihak tuan akan di ambil tindakan.