MENU

Pembekalan 'Coldmix' dan Lain-lain Kerja Berkaitan di Majlis Daerah Tampin Tahun 2022

Tawaran adalah dipelawa kepada Syarikat-Syarikat Tempatan yang berkelayakan bagi pembekalan seperti dinyatakan.  Sila rujuk maklumat lengkap iklan tawaran sebutharga dilampirkan.

  Iklan Sebut Harga