MENU

 

 

 

Statistik Transaksi Perkhidmatan Online Majlis Daerah Tampin 2013
 

                                    

Bil Nama Perkhidmatan TAHUN 2013
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1. Semakan kompaun letak kereta (e-Kompaun) 16 45 36 27 31 42 38 47 40 51 125 78 576
2. Semakan penyata sewaan gerai (e-Sewaan) 4 21 15 12 18 12 13 29 18 25 52 36 266
3. Semakan penyata cukai taksiran (e-Cukai) 48 52 58 57 61 67 55 71 64 69 112 75 789
4. Bayaran bil cukai taksiran (e-Cukai) 7 15 4 5 8 11 5 13 9 8 14 5 104
5. Semakan penyata lesen perniagaan (e-Lesen) 14 9 3 2 7 3 2 5 4 6 37 21 113
6. Pendaftaran dan semakan aduan awam (e-Aduan) 6 15 7 9 3 5 2 3 2 2 9 6 53
7. e-Maklumbalas 3 3 3 2 0 4 5 1 3 2 2 2 30
8. OSC - Online 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 95 156 123 101 128 151 120 169 140 163 351 223 1931

 

Peratus Statistik Transaksi Per0khidmatan Online Majlis Daerah Tampin 2013

 

Bil Nama Perkhidmatan TAHUN  2013 (%)
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Semakan kompaun letak kereta 17 29 29 27 24 28 32 28 29 31 36 35 30
  emakan penyata sewaan gerai 4 13 12 11 14 15 11 17 13 15 15 16 14
3. Semakan penyata cukai taksiran 51 33 47 56 48 44 46 42 46 42 32 34 40
4. Bayaran bil cukai taksiran 7 10 3 4 6 7 4 8 6 5 4 2 5
5. Semakan penyata lesen perniagaan 15 6 2 1 5 2 2 3 3 4 10 9 6
6. Pendaftaran dan semakan aduan awam 6 10 6 8 2 3 2 2 1 1 2 3 3
7. e-Maklumbalas 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 1 2
8. OSC- Online 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100