MENU

 

Statistik Transaksi Perkhidmatan Online Majlis Daerah Tampin 2014

 

                        

Bil Nama Perkhidmatan TAHUN 2014
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1. Semakan kompaun letak kereta (e-Kompaun) 21 42 38 28 35 45 38 51 62 78 139 92 360
2. Semakan penyata sewaan gerai (e-Sewaan) 11 15 13 7 9 10 6 12 16 23 48 25 99
3. Semakan penyata cukai taksiran (e-Cukai) 63 82 56 48 60 52 42 50 77 89 153 106 530
4. Bayaran bil cukai taksiran (e-Cukai) 4 7 3 1 0 2 1 3 2 3 12 5 28
5. Semakan penyata lesen perniagaan (e-Lesen) 25 17 21 13 26 38 33 24 28 36 58 67 225
6. Pendaftaran dan semakan aduan awam (e-Aduan) 2 11 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 21
7. e-Maklumbalas 0 1 2 2 2 3 1 2 2 1 3 2 15
8. OSC - Online 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 126 175 137 101 133 150 121 143 187 230 413 297 1273

 

Peratus Statistik Transaksi Perkhidmatan Online Majlis Daerah Tampin 2014

 

Bil Nama Perkhidmatan TAHUN  2014 (%)
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Semakan kompaun letak kereta 17 24 28 28 26 30 31 36 33        
  emakan penyata sewaan gerai 9 8 9 7 7 7 5 8 9        
3. Semakan penyata cukai taksiran 50 47 42 48 45 35 35 35 41        
4. Bayaran bil cukai taksiran 3 4 2 1 0 1 1 2 1        
5. Semakan penyata lesen perniagaan 19 10 15 13 20 25 27 17 15        
6. Pendaftaran dan semakan aduan awam 2 6 3 2 1 0 0 1 0        
7. e-Maklumbalas 0 1 1 2 2 2 1 1 1        
8. OSC- Online 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
Jumlah (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100