MENU

Statistik Transaksi Perkhidmatan Online Majlis Daerah Tampin 2015

 

                                                                                                            

                  

Bil Nama Perkhidmatan TAHUN 2015
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1. Semakan kompaun letak kereta (e-Kompaun) 21 42 31 26 42 27 36 45 39 41 59 33 442
2. Semakan penyata sewaan gerai (e-Sewaan) 11 15 9 11 16 9 7 16 11 17 21 13 156
3. Semakan penyata cukai taksiran (e-Cukai) 63 82 35 29 54 33 41 63 51 65 83 41 640
4. Bayaran bil cukai taksiran (e-Cukai) 4 7 3 2 2 0 1 1 1 0 1 0 22
5. Semakan penyata lesen perniagaan (e-Lesen) 25 17 13 9 28 14 17 23 18 23 42 19 248
6. Pendaftaran dan semakan aduan awam (e-Aduan) 2 11 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 17
7. e-Maklumbalas 0 1 7 2 2 1 1 0 1 2 1 2 20
8. OSC - Online 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 126 175 99 79 144 85 103 149 121 149 207 108 1545

 

Peratus Statistik Transaksi Perkhidmatan Online Majlis Daerah Tampin 2015

 

Bil Nama Perkhidmatan TAHUN  2015 (%)
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Semakan kompaun letak kereta 17 24 31 13 29 32 35 32 32 28 29 31 29
  emakan penyata sewaan gerai 9 9 9 14 11 11 7 11 9 11 10 12 122
3. Semakan penyata cukai taksiran 50 47 35 37 88 39 40 44

42

44 40 38 41
4. Bayaran bil cukai taksiran 3 4 3 3 1 0 1 1 1 0 0 0 1
5. Semakan penyata lesen perniagaan 20 10 13 11 19 17 17 15 15 15 20 18 16
6. Pendaftaran dan semakan aduan awam 2 6 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1
7. e-Maklumbalas 0 1 7 3 1 1 1 0 1 1 0 2 2
8. OSC- Online 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100