MENU

Mulai 17 September 2018, Majlis Daerah Tampin Akan Melaksanakan Sepenuhnya Penggunaan Sistem OSC Online  Bagi Permohonan Berikut:-

1. Pelan Kebenaran Merancang
2. Pelan Pecah Bahagian
3. Pelan Landskap
4. Pelan Nama Taman, Jalan Dan Nombor Pintu
5. Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan
6. Pelan Bangunan
7. Pelan Lampu Jalan

Sistem OSC Online
Manual Pengguna & Borang-Borang Permohonan

Sila hubungi Unit OSC ditalian 06-4414801/4414802 untuk maklumat lanjut. Terima kasih.