MENU

VISI

Menjadikan kawasan Majlis Daerah Tampin sebagai sebuah kawasan yang terindah, terbersih dan selamat di Negeri Sembilan menjelang tahun 2020 .

 

MISI

Memberikan perkhidmatan yang efektif dan efisyen dalam mencapai visi Majlis .